Designer solvents for the extraction of glycols and alcohols from aqueous streams

L.Y. Garcia Chavez

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    891 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Designer solvents for the extraction of glycols and alcohols from aqueous streams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen