Designed Micro-and Nano-Compartmented Factories for ChemBio Cascade Reactions in a ONE-FLOW Process

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hessel, Volker, Promotor
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Noël, Timothy, Co-Promotor
Datum van toekenning25 feb. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5221-4
StatusGepubliceerd - 25 feb. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit