Design techniques for multivariable ILC : application to an industrial flatbed printer

L.L.G. Blanken, J.M. Willems, S.H. Koekebakker, T.A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit