Design science and organization development interventions : aligning business and humanistic values

J.E. Aken, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

85 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Design science and organization development interventions : aligning business and humanistic values'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen