Design rules for steel arches - in-plane stability

I.M.W. Verstappen, H.H. Snijder, F.S.K. Bijlaard, H.M.G.M. Steenbergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-126
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Constructional Steel Research
Volume46
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design rules for steel arches - in-plane stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit