Design rules for como/al2o3 hydrotreating catalysts : how to obtain true type II 'co-mo-s'

E.J.M. Hensen, J.A.R. van Veen, A.I. Dugulan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-
Aantal pagina's1
TijdschriftAbstracts of Papers of the American Chemical Society
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit