Design resilience in the fuzzy front end (FFE) context : an empirical examination

A.A. Alblas, J. Jayaram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design resilience in the fuzzy front end (FFE) context : an empirical examination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie