Design research for social scientists : reading instructions for this issue

C.C.M. Hummels, J. Redström, I. Koskinen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-17
TijdschriftKnowledge, Technology & Policy
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit