Design perspectives on safety issues in society : an exploration of key elements of design practice

I.M. Luyk, C.H. Dorst

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Design perspectives on safety issues in society : an exploration of key elements of design practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering