Design optimization of the transmission system for electric vehicles considering the dynamic efficiency of the regenerative brake

Bolin Zhao, Chen Lv, Theo Hofman, Maarten Steinbuch, Junzhi Zhang, Dongpu Cao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design optimization of the transmission system for electric vehicles considering the dynamic efficiency of the regenerative brake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering