Design of wide-band phased array antennas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-70
Aantal pagina's7
TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
Volume64
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit