Design of welded aluminium connections

F. Soetens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-70
TijdschriftStahlbau
Volume67
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit