Design of ultra-lightweight concrete: towards monolithic concrete structures

Q. Yu, P.R. Spiesz, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of ultra-lightweight concrete: towards monolithic concrete structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science