Design of thermal energy balancing strategies for the ATES system on the TU/e campus: investigating operation strategies of the Atlas building and future design solutions for the ATES system

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

340 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Hoes, Pieter-Jan, Begeleider
  • Meulen, Thijs, Begeleider
Datum van toekenning28 dec. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 28 nov. 2019

Bibliografische nota

PDEng thesis

Citeer dit