Design of the QBIC wearable computing platform

O.D. Amft, M. Lauffer, S. Ossevoort, F. Macaluso, P. Lukowicz, G. Tröster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of the QBIC wearable computing platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science