Design of positioning system for the plasma needle probe for minimal invasive surgery

P. Jimenez Moreno

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  47 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Datum van toekenning1 jan 2004
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-444-0453-9
  StatusGepubliceerd - 2004

  Bibliografische nota

  Eindverslag
  DCT 2004.113

  Citeer dit