Design of polymerizable phosphorescent iridium(III) complexes

C. Ulbricht, N. Rehmann, E. Holder, K. Meerholz, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)703-704
TijdschriftPolymer Preprints
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of polymerizable phosphorescent iridium(III) complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit