Design of mini chemical-plants for local and flexible production of added-value chemicals

F. Benaskar, A. Ben-Abdelmoumen, J. Meuldijk, E. Rebrov, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2011 STW Jaarcongres (STW), 06 Oktober 2011, Nieuwegein, the Netherlands
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit