Design of L2 stable fixed-order decentralised controllers in a network of sampled-data systems with time-delays

Deesh Dileep (Corresponding author), Jijju Thomas, Laurentiu Hetel, Nathan van de Wouw, Jean Pierre Richard, Wim Michiels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of L2 stable fixed-order decentralised controllers in a network of sampled-data systems with time-delays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering