Design of catalytic membrane reactor for oxidatuive coupling of methane

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of catalytic membrane reactor for oxidatuive coupling of methane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen