Design of APSK constellations for coherent optical channels with nonlinear phase noise

C. Hager, A. Graell I Amat, A. Alvarado, E. Agrell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of APSK constellations for coherent optical channels with nonlinear phase noise'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen