Design of an ICT platform for smart grid applications in the Business-to-Business market

R.M.D.G. Morales Gonzalez

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Kling, W.L., Begeleider
  • Schneiders, Roland, Externe begeleider, Externe Persoon
  • Wattjes, Frits, Externe begeleider
Datum van toekenning20 feb 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-444-1264-2
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Eindverslag. - Confidential until 16-01-2019

Citeer dit