Design of an efficient photonic crystal beam laser

D. Heiss, A. Higuera Rodriguez, V.M. Dolores Calzadilla, A. Fiore, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 19th Annual Symposium of the IEEE Photonics Benelux Chapter, 3-4 November 2014, Enschede, The Netherlands
Pagina's161-164
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit