Design of an efficient photonic crystal beam laser

D. Heiss, A. Higuera Rodriguez, Victor Dolores Calzadilla, A. Fiore, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the European Semiconductor Laser Workshop, 18-19 September 2014 Paris, France
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit