Design of an Axial-Flux Permanent Magnet machine for an in-wheel direct drive application

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

106 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of an Axial-Flux Permanent Magnet machine for an in-wheel direct drive application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics