Design of aircraft cabin testbed for stress free air travel experiment

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of aircraft cabin testbed for stress free air travel experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen