Design of a thick-walled screen for flow equalization in microstructured reactors

E. Rebrov, R.P. Ekatpure, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a thick-walled screen for flow equalization in microstructured reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen