Design of a sustainable biorefinery

M. Nawaz, E. Zondervan, J. Woodley, R. Gani

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a sustainable biorefinery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen