Design of a reference model based approach to support business-IT alignment improvement in co-creation value networks

S. Bagheri

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Kusters, R.J., Promotor
  • Grefen, Paul W.P.J., Promotor
  • Trienekens, J.J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning15 jan 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4664-0
StatusGepubliceerd - 15 jan 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit