Design of a process for steam gasification of PVC waste.

M.J.P. Slapak, J.M.N. Kasteren, van, A.A.H. Drinkenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a process for steam gasification of PVC waste.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Zaken en Economie