Design of a phased-array antenna for 5G base station applications in the 3.4-3.8 GHz band

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a phased-array antenna for 5G base station applications in the 3.4-3.8 GHz band'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen