Design of a permanent magnet-biased reluctance valve actuator with integrated eddy current damping

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a permanent magnet-biased reluctance valve actuator with integrated eddy current damping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen