Design of a mm-wave MIMO radar demonstrator with an array of FMCW radar chips with on-chip antennas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a mm-wave MIMO radar demonstrator with an array of FMCW radar chips with on-chip antennas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen