Design of a Mechatronic System with Linear Motor

E.A. Lomonova, D.V. Chuev, S.I. Volsky

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. PCIM Conf. 2001, Part Intelligent Motion
Pagina's205-210
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit