Design of a gas cleaning system for the ECN downdraft fixed bed gasifier

F.C. Gielens, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Process and Product Design (PPD)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Daey Ouwens, C., Begeleider
  • Janssen, Frans, Begeleider
  • Neeft, J.P.A., Externe begeleider, Externe Persoon
  • Schenk, E.P., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan. 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5282-989-6
StatusGepubliceerd - 1999

Bibliografische nota

Eindverslag.

Citeer dit