Design of a 1 Tb/s superchannel coherent receiver

D.S. Millar, R. Maher, D. Lavery, T. Koike-Akino, M. Pajovic, A. Alvarado, M. Paskov, K. Kojima, K. Parsons, B.C. Thomsen, S.J. Savory, P. Bayvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a 1 Tb/s superchannel coherent receiver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie