Design of 2D/3D switchable displays

W.L. IJzerman, S.T. Zwart, de, T. Dekker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  43 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Recently we presented a robust and economic concept for an auto-stereoscopic switchable 2D/3D display, [5]. This concept is based on an LCD panel, equipped with switchable LC-filled lenticular lenses. A general issue of lenticular-based multi-view displays is the uniformity. In this paper we present the solutions for the uniformity issue that we use in our switchable displays and we compare computational and experimental results for a test panel.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)98-101
  TijdschriftDigest of Technical Papers - SID International Symposium
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of 2D/3D switchable displays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit