Design methodology for a barrier-based two phase flow distributor

M.I.M. Al-Rawashdeh, T.A. Nijhuis, E. Rebrov, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design methodology for a barrier-based two phase flow distributor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen