Design interconnections in building industry: workshops to cross the boundaries between architecture and engineering

W. Zeiler, P. Savanovic

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design interconnections in building industry: workshops to cross the boundaries between architecture and engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen