Design for mass production of small lotsize mechanical systems

J.W.M. Krikhaar

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

596 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Bragt, J.M., Promotor
  • van der Wolf, A.C.H., Promotor
Datum van toekenning8 mei 1992
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit