Design, fabrication and characterization of an InP-based tunable integrated optical pulse shaper

M.J.R. Heck, P. Munoz, B.W. Tilma, E.A.J.M. Bente, Y. Barbarin, Y.S. Oei, R. Nötzel, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)370-377
Aantal pagina's8
TijdschriftIEEE Journal of Quantum Electronics
Volume44
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit