Design, development and testing of a high-speed axial-flux permanent-magnet machine

F. Sahin, A.M. Tuckey, A.J.A. Vandenput

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProc. 36th IEEE-Industry- Applications Society Conf.
Pagina's1640-1647
Volume3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit