Design criteria of the bolometer diagnostic for steady-state operation of the W7-X stellaratora

D. Zhang, R. Burhenn, R. König, L. Giannone, P.A. Grodzki, B. Klein, K. Grosser, J. Baldzuhn, K. Ewert, V. Erckmann, M. Hirsch, H.P. Laqua, J.W. Oosterbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Design criteria of the bolometer diagnostic for steady-state operation of the W7-X stellaratora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie