Design criteria for a barrier-based gas-liquid flow distributor for parallel microchannels

M.I.M. Al-Rawashdeh, L.J.M. Fluitsma, T.A. Nijhuis, E. Rebrov, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

53 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design criteria for a barrier-based gas-liquid flow distributor for parallel microchannels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen