Design, construction and testing of a wing with retractable damage on an Unmanned Aerial Vehicle: influence of damage on UAV flight dynamics

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2007.023

Bibliografische nota

DCT 2007.023
Stageverslag.

Citeer dit