Design considerations for RF power amplifiers demonstrated through a GSM/EDGE power amplifier module

P. Baltus, A. Bezooijen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAACD2001, Noordwijk
Pagina's1-20
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit