Design considerations for a 3D-TV video coding architecture

Y. Morvan, D.S. Farin, P.H.N. de With

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design considerations for a 3D-TV video coding architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen