Design consideration for X-ray: trade-offs in noise, contrast and blur affect image quality and performance

W.M.C.J. van Overveld

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Design consideration for X-ray: trade-offs in noise, contrast and blur affect image quality and performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen