Design concepts for the robustness improvement of self-compacting concrete : effects of admixtures and mixture components on the rheology and early hydration at varying temperatures

W. Schmidt

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

2153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwers, H.J.H. (Jos), Promotor
  • Meng, B., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 apr. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3598-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit