Design aspects of an active electromagnetic suspension system for automotive applications

B.L.J. Gysen, J.L.G. Janssen, J.J.H. Paulides, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
205 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design aspects of an active electromagnetic suspension system for automotive applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen